Teenused

Pakume teenust klientidele, kes vajavad oma tegevuseks mitmekülgset kinnisvara haldus- ja hooldusteenuste paketti.

Meie konkurentsieeliseks on töötajate haldamis- ja hooldamisalane kvalifikatsioon, mille tõttu oleme suutelised operatiivselt lahendama peaaegu kõiki kinnisvaraga seostuvaid probleeme. Sellest tulenevalt ei ole Kliendil vaja kaasata kinnisvara haldamises ja hooldamises üleskerkivate probleemide lahendamiseks erineva kvalifikatsiooniga firmasid. Sellega kaasneb kliendile kokkuhoid, nii ajas kui ka rahas.

Oma kogemuste rakendamiseks pakume erinevaid teenuseid, mis koosneb valikuliselt ühest või mitmest alljärgnevast põhitegevustest:

Vali teenus

Sulge

Haldus

Igal kliendil on personaalne haldur, kes on valmis kliendi muresid lahendama tööpäevadel ja kelle peamiseks ülesandeks on:

korraldada objektil pidevalt haldus- ja hooldustegevust,

sõlmida kliendi nimel vajalikud lepingud kinnisvara tehnoseadmete hooldamiseks ja muud kinnisvaraga ning sellega seonduvaid lepinguid,

korraldada teenuste või asjade ostmiseks vähempakkumisi,

teostada remonttööde järelvalvet,

jälgida kliendi poolt hoone tehnosüsteemide hooldamiseks sõlmitud lepingute täitmist,

kliendiga eelneval kokkuleppel objektil haldamiseks vajalike ühekordsete tööde organiseerimine.

Tehnohooldusteenus

Tehnohooldus

Meie Tehnohooldusteenus on mõeldud selleks, et tagada teie kinnisvara, ehitiste ning tehnosüsteemide pidev säilimine vastavalt standarditele ja nõuetele. Meie hooldustiim töötab selleks, et teie vara oleks mitte ainult visuaalselt esinduslik, vaid ka tehniliselt tipptasemel.

Hooldusteenused

Ehituskonstruktsioonide hooldus: Teostame ehituskonstruktsioonide ja nende osade regulaarset hooldust, järgides täpselt hooldustabelis fikseeritud toimingute ja sageduste juhiseid.

Küttesüsteemi ja Soojasõlme hooldus: Tagame küttesüsteemi ja soojasõlme korrapärase hoolduse vastavalt hooldustabelis sätestatud protseduuridele.

Elektripaigalduse Käidukorraldus: Korraldame elektripaigaldise käidu vastavalt kehtivatele seadustele, nimetame ametisse käidukorraldaja ning koostame käidukava, tagades ohutuse ja seaduslikkuse.

Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldus: Hoolitseme veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi eest vastavalt hooldustabelis kindlaksmääratud toimingutele ja sagedustele.

Uste, akende ja väravate kontroll: Teeme regulaarset kontrolli üldkasutatavate uste, akende, käepidemete ning lukkude üle, tagades nende tõrgeteta toimimise.

Objekti digitaliseeritud hooldusgraafikute koostamine ja jälgimine: Kasutame tarkavara programmi  tööde planeerimiseks ja läbiviimiseks, et paremini töid jälgida ja töövoost ülevaadet saada. Mis omakorda võimaldab kiiresti infot kliendi soovil taas esitada

Seadmete regulaarne hooldus pikendab seadme eluiga, vähendab ebaregulaarsete äparduste võimalust ja hoiab seadmed optimaalses töökorras. 

Kui soovite rohkem teavet või on küsimusi, võtke meiega ühendust – oleme alati valmis teid abistama! 

Heakorrateenus

Puhtuse, korra ja turvalisuse tagamine

CityHaldus OÜ soovib pakkuda teile mitte ainult heakorrateenuseid, vaid ka sõbralikku ja hoolivat lähenemist teie kinnistule. Meie eesmärk on tagada hoone välis- kui ka siseruumide põhjalikku koristust ja puhastust tagades ohutu keskkonna omanikele ja kasutajatele

Heakorrateenus hõlmab mitmeid toiminguid

Territooriumi koristus: Hoolitseme selle eest, et kinnistu oleks vaba lahtisest olmeprahist ja lendprahist, luues puhtuse tunde igapäevaelus.

Hoone sissepääsude puhastus: Loome tervitatava keskkonna alates hoone sissepääsust, tagades turvalise keskkonna

Riigilippude heiskamine: Vastavalt kehtivale korrale heiskame riigilipu, austades Eesti riiki.

Muru Niitmine: Niidame muru vastavalt vajadusele,  luues esteetiliselt nauditava välisilme ja terve taimestiku

Lume puhastamine ja libeduse tõrje: Vastutame selle eest, et talveilmad ei takistaks liikumist, puhastades territooriumi treppidest ja teedest ning teostades vajadusel libedustõrjet.

Sügislehtede kokku korjamine: Koristame sügisel langenud lehed, et tagada kinnistu korrasolek ja visuaalne nauding.

CityHaldus OÜ pühendub mitte ainult puhtusele ja korrale, vaid ka sõbralikule ja hoolivale teenindusele. Kui soovite lisateavet või soovite meie teenuste osas nõu, ärge kartke meiega ühendust võtta – oleme siin, et vastata teie küsimustele

Avariiteenus

Avariiteenus 24/7  Helistage 669 66 99

Meie Avariiteenus on saadaval ööpäevaringselt, et pakkuda kiiret ja tõhusat abi ehitise tehnosüsteemide rikete korral. Oleme siin, et lahendada teie mured ja tagada, et kõik saaks võimalikult kiiresti taastatud soovitud tasemele.

Avariiteenus hõlmab:

Ööpäevaringne avarii-dispetšerteenus: Meie dispetšeriteenistus on saadaval ööpäevaringselt, valmis vastu võtma ja fikseerima avariiteateid. Iga saabunud teate juurde kuulub fikseeritud teataja, kuupäev ja kellaaeg ning avariisisu.

Kiire avarii lokaliseerimine: Veevarustuse, kütte, kanalisatsiooni ja elektrisüsteemi avariide lokaliseerimine on meie prioriteet. Anname endast parima,  et jõuda avariikohale maksimaalselt 2 tunni jooksul pärast teate saamist.

Teie mugavus ja turvalisus on meie prioriteet. Kui teil tekib mõni avariiolukord, ärge kartke meile helistada – oleme siin, et teile appi tulla!

Tugiteenus

Tugiteenused- Lisaväärtus sinu mugavusele

CityHaldus OÜ pakub mitmekülgseid tugiteenuseid, mille eesmärk on tagada sinu kodu või ärihoone sujuv toimimine. Meie eesmärk on teha teie elu lihtsamaks, pakkudes tuge erinevate lisateenuste korraldamisel ja vahendamisel.

Meie tugiteenuste hulka kuuluvad:

Raamatupidamiseteenus: Raamatupidamisega seotud teenused, mis aitavad teil hoida oma majandusasjad korras ja läbipaistvana.

Suuregabariidilise prügi äravedu: Korraldame ja vahendame suuregabariidilise prügi äravedu, et säilitada teie ümbruskond puhas ja korrastatud.

Akende Pesemine: Tagame selged vaated ja puhtad aknad, pakkudes akende pesemise teenust vastavalt sinu ajakavale.

Haljasalade hooldamine: Hoolitseme haljasalade eest, tagades nende esteetilise välimuse ja tervise.

Korstnapühkijateenus: Korraldame korstnapühkimist, tagades tuleohutuse.

Näriliste ja parasiitide tõrje: Vajadusel näriliste ja parasiitide tõrje, et kaitsta teie vara näriliste ja parasiitide eest.

Ummistuste likvideerimine: Torude ja kanalisatsioonisüsteemide ummistuste likvideerimine.

Trasside survepesu teenus: Ummistunud trasside survepesu, vajadusel kaamera uuring

Üldehitus ja pisiremonditööd: Teeme üldehitus- ja remonditöid vastavalt sinu vajadustele, et tagada sujuv ja kvaliteetne hooldus sinu kinnisvarale.

CityHaldus OÜ tugiteenused on loodud selleks, et muuta sinu elu lihtsamaks ja tagada, et sinu vara saaks täielikku hoolt ja tähelepanu. Kui soovid rohkem teavet või vajad konkreetset tuge, võta meiega ühendust – oleme siin, et sind aidata!

Raamatupidamine

Raamatupidamisteenuse eesmärgiks on korteriühistu korteriomanikele tähtaegselt arvete koostamist ja väljastamist vastavalt headele raamatupidamistavadele ja see sisaldab järgmisi tegevusi:

 • korteriühistu raamatupidamise korraldamine,
 • arvete koostamine korteriomanikele,
 • laekumiste administreerimine,
 • võlglaste aruande koostamine,
 • pangaülekannete ettevalmistamine ja teostamine,
 • laekumiste üle järelevalve teostamine,
 • kulude- tulude ja bilansi aruanne,
 • aastaaruande finantsosa koostamine,
 • palgaarvestus.

Territooriumi puhastus

Meie eesmärgiks on hoida teie kinnisvara ümbritsevad teed, territooriumid ja parklad aastaringselt puhtad ja korras. Territooriumi korrashoid on jagatud kaheks: suvi- ja talihoolduseks. Suvisel perioodil pühastame teed, territooriumid ja parklad prahist ning tolmust, samas kui talvel keskendume lumest ja jääst vabanemisele ning libedustõrjele.

Suvine hooldus

 • Pühkimine: Kõvapinna puhastamine ja pühkmete kokku kogumine
 • Pesemine: Kõvapinna puhastamine tolmust ja liivast surveveejoa abil.
 • Harjamine: Puhastatava ala liiva või prahi kogumine mehaanilise harjaga, eriti kohtades, kus kogus on suur. Vajadusel eelniisutame puhastatavat pinda tolmamise vältimiseks. Regulaarne teenus vähendab umbrohu kasvu tänavakivide vahel.
 

Talvine hooldus

 • Lumetõrje: Lume eemaldamine kõvapinnalt, suure lumesaju korral teostame lume äravedu, tagamaks läbipääsu ja ohutut liiklust.
 • Libedustõrje: Libedustõrje teostamisel kasutades graniit- või paesõelmeid. Puistematerjali kogus ja puistamise ala laius valitakse vastavalt ilmastikuoludele ja pinna seisundile.

Oleme pühendunud tagama teie elukeskkonna puhtuse ja turvalisuse igal aastaajal. Kui teil on küsimusi või soovite rohkem teavet meie teenuste kohta, võtke julgelt ühendust!

NB! Tööde ja teenuste nimekiri ei ole lõplik. Konkreetse teenuse pakkumise jaoks palume Teil ühendust võtta, et saaksime täpsustada Kliendi vajadusi ja soove. Tuginedes oma kogemustele ja kliendisõbralikkusele, pakume välja Teie vajadustele sobiva komplekslahenduse!

Küsi pakkumist

"*" indicates required fields

 
Drop files here or
Max. file size: 2 GB.
  This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  "*" indicates required fields

  This field is for validation purposes and should be left unchanged.